• Bra indata ger också bra utdata och för att PTV Route Optimiser ska kunna beräkna optimala rutter och optimal fördelning behöver du förse programmet med information om dina kunder, fordon och förare. För att underlätta för en effektiv överföring av information har PTV Route Optimiser gränssnitt för alla vanliga transporthanteringsprogram, ERP, CRM, MMS och telematiksystem. Gränssnitten sparar tid i konfigurationen när PTV Route Optimisers integreras till din befintliga IT-miljö och förhindrar att data går förlorad i överföringen.

  BOKA EN DEMO KONTAKT

PTV Route Optimiser och ditt transportsystem är en perfekt kombination

 • Alla dina order är förmodligen sparade i ett system för transporthantering tillsammans med ytterligare information om upphämtning och avlämningsadresser. Att manuellt överföra all denna information till ett ruttoptimeringsprogram skulle vara väldigt tidskrävande. Att manuellt överföra skulle dessutom leda till misstag i informationen och därmed påverka precisionen i planeringen. Genom att koppla samman ditt transportsystem med PTV Route Optimiser kan du undvika dessa problem.

  Våra många nöjda kunder är bevis i sig, våra gränssnitt underlättar en direkt överföring av kund- och leveransinformation. För dina transportplanerare innebär detta stora tidsbesparingar. Du kan dessutom försäkra dig om att du planerar med den mest aktuella och korrekta informationen och du kan därefter skicka tillbaka informationen till ditt system för transporthantering.

 • Överför kunddata från ett ERP eller CRM

  Förmodligen finns inte all relevant information om din leverans sparat i ditt transporthanteringssystem. Till exempel kan begränsningar så som öppettider eller information om lastplatser vara sparat i ett annat system. Genom att koppla samman PTV Route Optimiser med ditt ERP eller CRM överförs också denna information enkelt och snabbt.

Överför rutter till telematiklösningar och mobila enheter

 • Oavsett hur optimala rutter och körscheman som dina transportplanerare har gjort, det är enbart lyckat om det utförs planenligt. PTV Route Optimiser har ett gränssnitt som gör det enkelt att koppla samman programmet med olika telematiklösningar. På detta sätt kan du överföra planerade rutter direkt till utrustningen som finns i fordonen med ett enda knapptryck. Är dina fordon inte utrustade med något telematiksystem eller arbetar du med underleverantörer? I detta fall kan dina förare enkelt använda gratis-appen ”PTV Driver App” i deras smartphones. 

  Integrationen med PTV Route Optimiser har fler fördelar då det hjälper dig att bestämma den exakta positionen av dina fordon i realtid och i jämförelse med planeringen. Du kan då åtgärda eller informera mottagaren om den förväntade leveranstiden om någon försening uppstår.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS