• Planera och Schemalägg dina rutter utan stress.

  Dina transportplanerare har som uppgift att optimera användningen av dina fordon genom att fördela order på ett optimalt sätt för att fördelningen mellan förarna ska bli jämn. För att göra detta behöver transportplanerare göra avvägningar mellan olika mål, t.ex. behöver inte den kortaste rutten vara den snabbaste rutten. Att skapa en jämn arbetsbörda över tillgängliga förare kan dessutom leda till högre transportkostnader. Minimilön och lagstadgade regler för körtider och vilotider kan variera mellan länder. Oavsett hur erfarna dina transportplanerare är så är dagens leveranskedjor alldeles för komplexa för att planeras manuellt.

  PTV Route Optimiser bistår planerare genom att:

  Verktyget hjälper dig att spara tid som istället kan läggas på strategiska uppgifter och framförallt, att fatta bättre beslut. PTV Route Optimiser hjälper företag att minska transportkostnader: Företag med små flottor sparar vanligtvis mellan 7 % och 15 % med PTV Route Optimiser. Företag med större flottor gynnas av besparingar på 17 % eller mer.

  BOKA EN DEMO KONTAKT

Ruttoptimering och optimal fördelning med ett knapptryck

 • När antalet fordon, depåer och leveranser ökar så ökar också komplexiteten i planeringen och fördelningen av rutter. PTV Route Optimiser bearbetar alla möjliga kombinationer och ger förslag på effektiva rutter och ett optimalt körschema på några få sekunder. Vår lösning för ruttoptimering minskar planeringstiden från flera timmar till några få minuter och frigör tid för dina transportplanerare som istället kan fokusera på strategiska uppgifter. Dessutom innebär planering och fördelning av rutter med PTV Route Optimiser bättre och effektivare resultat.

 • Jämför enkelt alla alternativ

  PTV Route Optimiser beräknar alla alternative rutter och visar dom på en karta. Programmet ger förslag på lämpliga fordon för varje rutt och ger ytterligare information så som den beräknade restiden, distansen och tillhörande kostnader. Dina transportledare har dock det slutliga ordet, PTV Route Optimiser låter bara transportplaneraren överväga alla alternativ för att kunna fatta välgrundade och noggranna beslut. Dina planerare kan dessutom närsomhelst manuellt göra förändringar på den beräknade rutten eller flytta order till en annan förare.

 • Inkludera automatiskt krav och begränsningar i uträkningen

  Begränsningar så som lagstadgade restider, områden med körförbud eller aspekter som lastrampers öppettider gör ruttoptimering och ruttfördelning komplext. PTV Route Optimisers smarta algoritmer tar hänsyn till allt detta för att beräkna optimala rutter och optimal fördelning.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS