• Många företag har fasta rutter eller “milk rounds” och detta innebär att förarna har ett fast rullande schema med dagliga eller veckobaserade rutter där förarna själva har koll på sitt eget område. Dessa fall kännetecknas ofta av att kundbasen och ordermängden är relativt stabil samt att rutterna varit effektiva nog för dagligt utförande utan att behöva göra några större förändringar.

    I motsats till vad många tror så kan även bussrutter och fasta rutter eller ”milk rounds” också optimeras med program för ruttoptimering. Hur kommer det sig? När externa faktorer ändras (t.ex. infrastruktur), kunder  (t.ex. ändringar av öppettider och leveransfönster) och dina egna prioriteringar och krav (t.ex. antalet fordon) kan detta ha en stor inverkan på dina fasta rutter. Det är därför viktigt att kontinuerligt utvärdera nuvarande rutter och anpassa dem efter förändringar.

    BOKA EN DEMO KONTAKT

Optimering av befintliga och återkommande rutter

  • Överför enkelt dina befintliga rutter till PTV Route Optimiser med vårt användarvänliga gränssnitt. Verktyget analyserar rutterna och utvärderar dem för att upptäcka förbättringspotential. Genom att fördela en kund till en annan förare, lägga till ett extra stopp vid depån eller ändra ordningen på leveranser kan innebära en betydande effektivitetsförbättring.

  • Har du några frågor?

    Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

    KONTAKTA OSS