• Kunders krav och lagstadgade begränsningar blir allt mer invecklade vilket gör transportplaningen svårare. Smala tidsfönster, begränsad åtkomst i stadsmiljöer och utsläppsbegränsningar är några exempel på begränsningar som måste tas med i planeringen och optimeringen av rutter.

  PTV Route Optimiser omvandlar komplex transportplanering till effektiv planering. Transportplaneraren kan enkelt föra in regelverk, kundkrav, information om depåer och fordonsinformation till PTV Route Optimiser med hjälp av gränssnittet. När du fördelar order till förare och beräknar rutter kan programmet automatiskt beräkna med de relevanta begränsningarna för att säkerställa att dina planerade transporter uppfyller kraven. Transportplanering har aldrig varit enklare!

  BOKA EN DEMO KONTAKT

 • Begränsningar för ruttplanering & ruttoptimering

Begränsat tidsfönster & leveranstid

 • Kunder önskar oftast att du levererar under specifika öppettider eller under smala tidsfönster. Dina förare kan dock hamna vid leveransadresser där dörrarna är låsta och där föraren kan få vänta under längre tider p.g.a. dålig planering. Det kan t.o.m. vara så att du blir tvungen att betala förseningsavgifter enligt avtal för sena leveranser.

  Regler och bestämmelser så som körtider och vilotider kan ytterligare bidra till en mer komplicerad ruttoptimering och resursfördelning. Med PTV Route Optimiser kan du försäkra dig om att du tar hänsyn till alla begränsningar då du enkelt kan spara restriktioner så som återkommande bestämda tider eller öppettider i systemet. PTV Route Optimiser beräknar automatiskt med dessa begränsningar för att optimera rutter och fördela arbetsorder mellan dina förare.

Fordon

 • Lastbilar med ekipage, elektriska skåpbilar, kylbilar eller lastbilar med truckar – alla fordon är inte lämpliga för alla uppdrag. Dessutom innebär miljömässiga och juridiska aspekter att valet av transportmedel blir allt viktigare. När städer förbjuder dieselmotorer så finns t.ex. elektriska lastbilar och budbilar som kan ersätta dessa men som istället är begränsade på grund av räckvidd. PTV Route Optimiser väljer automatiskt den lämpliga transporttypen för varje uppgift med hänsyn till alla begränsningar som är relevanta.

Last, vikt & volym

 • Garantera optimal lastning och användning av dina fordons kapacitet. I det föreslagna körschemat med fördelning och planering av rutter så avväger PTV Route Optimisier den maximala lastkapaciteten så väl som tillgängligt lastutrymme i meter samt hur många pallar eller rullcontainers som får plats i lastbilen eller skåpbilen. Programmet beaktar också typen av last och ser till att du undviker vägar som är olämpliga för t.ex. farligt gods.

Platser för lastning och avlastning

 • En kort ramp, en smal port, avsaknad av gaffeltruckar är exempel på faktorer som kan göra leveranser svårare. När informationen om varje stopp finns i PTV Route Optimiser kan verktyget välja det lämpligaste fordonet för varje rutt. Om lastplatser eller avlastningsplatser saknar en tydlig adress kan du istället använda koordinater i systemet.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS