• Ett fint exempel på hur Norrlands största mejeri tänker nalta eljest och sätter ton för minskad miljöpåverkan i deras logistik samtidigt som betydande kostnadsbesparingar tillkommer genom att optimera sina rutter med PTV Route Optimiser. Här följer en fallstudie på hur Norrmejerier och dess dotterbolag Lincargo kunnat effektivisera deras logistiklösning.

 • Kollektivtrafik för livsmedel

  Under devisen ”mejeriproduktion från hage till mage” arbetar Norrmejeriers dotterbolag Lincargo med livsmedelstransporter. För att kombinera den bästa servicegraden i Norrland och samtidigt möta tuffa miljömål valde Lincargo PTV:s Route Optimiser. Detta systemstöd har bidragit till omfattande  kostnadsbesparingar som även gett minskad miljöpåverkan. Lincargo har blivit uppmärksammad för sitt arbete, bl.a. genom att föreläsa för ”Fossilfritt Sverige”. Lincargo är ett dotterbolag till Norrmejerier och som självständigt utför samdistribution för kyl- och frystransporter i Norrland. I samarbetet med andra speditörer och l ivsmedelsproducenter skapar Lincargo det de kallar för ”kollektivtrafik för livsmedel”. Den övergripande målsättningen är att nå ut med färska livsmedel och göra gott för Norrland.

 • Kostnadseffektivt & miljömedvetet

  Norrmejerier som en ekonomisk förening har ett ansvar mot sina medlemmar att bedriva en kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar verksamhet. Kostnaden för transporter inom Lincargo är 180 miljoner årligen vilket innefattar över 70 lastbilar med ca 5000 leveranser i veckan, från Sundsvall i söder till Riksgränsen i norr. Marginella vinster inom transport innebär alltså stora absoluta summor. Med nya utmaningar, som bl.a. förändrade volymer, krävdes omläggningar inom transportverksamheten.

  Arbetet som Lincargo började 2014 med ny Logistikchef Anders Kandelin har utförts för att skapa modernare transportlösningar och har gett goda resultat. Detta har uppmärksammats på flera sätt, Lincargo har bl.a. lyfts fram i media som en föregångare inom transportlösningar. Under 2017 bjöd den statliga satsningen ”Transportutmaningen & Fossilfritt Sverige” in Lincargo för att föreläsa kring framgångarna med projektet.

  Användningen av PTV Route Optimiser förstärkte kopplingen mellan transportplaneringen och ekonomiska aspekter. Varje  order har sin egen merkostnad där transportplaneraren kan ta hänsyn till kundens  önskemål samtidigt som det är enklare att se den direkta kostnaden kopplat till önskemålet. Exempelvis: ”Visst, X kan få den dagen men det kostar 100 000 KR/år”. Lincargo använder också Route Optimiser för att simulera olika transportalternativ och affärsmöjligheter, ett tidigare tidkrävande projekt som nu kan lösas på bara några minuter.

 • En verklig förbättring

  Omläggningen av transporter innebar nya system för att planera transporter. En hörnsten i detta system är PTV:s Route Optimiser Cloud som användes för att optimera rutter, beräkna smartare körväg och bättre nyttjande av lastbilar.

  Lincargo implementerar successivt sitt nya system inom olika områden. Pilotstudien som utfördes i Luleå berörde ca 500 mottagare i östra Norrbotten. Resultatet i Luleå blev minskade kostnader med ca 10 %. Den totala effekten med flera områden inräknade blev en kostnadsminskning på 8% (redan innan alla

  områden gåtts igenom) vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor om året. Det visade sig att den teoretiska

  transportplaneringen stämde väl överens med det faktiska transportutförandet. Undersökningar hos kunder visade att det initialt kan ha förekommit viss friktion (då ex en butik fick ändra leveranstid) men ca en månad senare var den upplevda servicenivån åter på samma nivå som innan.

  Den samdistribution som Lincargo erbjuder förstärks även av bättre planering. En hög leveransfrekvens med effektiva transporter blir ett tydligt säljargument jämtemot nya samarbetspartners. Lincargo har sedan transportomplaneringen ökat mängden externt gods med ca 20 %. Detta vittnar om vad ett bättre systemstöd kan innebära.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS