Transport planning and optimisation with PTV Route Optimiser for efficient fleet management

Vare sig du planerar dina rutter dagligen eller per vecka, använder blandade transporter, hanterar lager eller direktleveranser – med PTV Smartour planerar och optimerar du dina rutter, med order-, kund- och fordonsspecifika begränsningar. PTV Smartour är lösningen för att optimera din transport på både strategisk och taktisk nivå. Det hjälper dig att kostnadseffekivt skydda din verksamhet i en mycket konkurrensutsatt bransch.

 • Hur kan du planera den mest effektiva vägen?

  Fordons- och lastbil routing

  Programvaran för ruttplanering tar hänsyn till alla relevanta parametrar såsom lastbilsattribut, körtider eller fordonsprofiler. Du kan skapa välbalanserade distributions- och uppsamlingszoner, dela upp leveranserna under schemaperioden och taktiskt bestämma de bästa vägarna för att säkerställa den mest optimala schemat.

  Telematisk anslutning

  Få full uppsyn över dina fordon på vägen: Med PTV Smartour utförs fordonskontroll och väguppdrag direkt från transportplaneringen. Tack vare telematisk anslutning läser programmet den sändningsinformation som är relevant för den specifika transporten från ERP-systemet och applicerar den till leveransens ruttplanering. Informationen om den planerade rutten läses sedan tillbaka in i systemet.

  Fraktkostnadskalkyler

  Bestäm om rutter ska drivas i egen regi eller överlämnas till speditör. Om du tilldelar dina rutter till specifika speditörer, kan du använda fraktkostnadsmodulen för att hantera enskilda fraktavgifter för varje speditör.

  Visa alla fördelar

REDAN BETRODD AV
PTV Smartour tillåter oss att ha en flexibel och uppnåeliga leveransplan för våra färskvaror, med hänsyn tagen till alla begränsningar när det gäller att lagra leverans.

Christian Schmid
Biträdande logistikchef hos Denner AG