Hur kommer framtidens mobilitet påverka trafikflödet? Med PTV VISSIM är det möjligt att simulera och visualisera alla former av trafik och hur de samverkar i en enda modell.

  • Hur kommer framtidens mobilitet påverka trafikflödet? Med PTV VISSIM är det möjligt att simulera och visualisera alla former av trafik och hur de samverkar i en enda modell.

REDAN BETRODD AV
PTV VISSIM är en viktig del av mitt arbete. Tack vare flertalet funktioner i programmet kan jag skapa nya scenarier och lära mig något nytt varje dag!

Mariló Martin Gasulla
Fil. Dr. student och laboratorieassistent vid University of Florida

Det bästa PTV VISSIM är att man tack vare antalet möjliga miljöer och scenarier kan testa fordon så nära en verklig situation som möjligt.

Roberto Ponticelli
Chief Engineer vid Intelligent Mobility at Horiba Mira

PTV VISSIM är den ledande programvaran för simulering av fordons och människors förflyttning. Att ha en programvara som låter dig skapa en virtuell miljö, replikera trafikförhållanden, planera, optimera och samverka med ny infrastruktur och teknik och visualisera utgångarna är verkligen viktigt. Vi måste ta itu med de utmaningar som vårt transportsystem står inför nu och i framtiden.

Alastair Evanson
Solution Director PTV Vissim at PTV Group

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.