• Integrera våra systemkomponenter för säljområden och arbetsorder i ditt befintliga system

  PTV xServer baseras på expertis från fyra decennier av transportplanering med vårt moderna utvecklingsverktyg (SDK). Våra intelligenta algoritmer låter dig planera besök och säljområden för att optimalt använda ditt säljteam och dina servicetekniker. Vi ger dig alla funktioner som programmeringsgränssnitt eller API:er och du enkelt integrera de funktioner du önskar i din befintliga IT-miljö. Du kan t.ex. integrera de komponenter du behöver till ditt CRM-system. Använd din egen värdserver för en lokal installation eller använd vår behändiga cloud-lösning.

  TESTA GRATIS     KONTAKTA OSS

 • Integrera PTV xServers komponenter sömlöst till ditt CRM-system

  På vilken plats ska du öppna härnäst? Hur försäkrar du dig om att dina säljområden är balanserade och geografiskt kompakta? Hur kan du optimera ditt säljteam och hanteringen av din personalstyrka för bättre balans och minskade restider?

  PTV xServers systemkomponenter hjälper dig att organisera platser, områden och serviceplanering mer optimalt. Det försäkrar dig om att dina medarbetare spenderar sin tid mer effektivt då de spenderar mindre tid på resande fot för att istället ha mer tid med kunderna.

  Integrera våra komponenter sömlöst med ditt CRM-system eller annan lösning du använder för att utöka funktionerna och förbättra prestationerna.

  TESTA GRATIS     KONTAKTA OSS

 • Strategiska beslut utifrån den senaste forskningen och informationen

  Innan PTV xServer föreslår en ideal plats för din verksamhet så analyseras en stor mängd data som bl.a. köpkraften i ett område eller trafikmängden i en region. För att planera säljområden tar systemet hänsyn till andra restriktioner så som befintlig säljpotential, geografiska faktorer och antalet anställda. Våra algoritmer beräknar de optimala resultaten för dig och bestämmer den ideala platsen så väl som optimalt balanserade och kompakta sälj- & distributionsområden.

 • Uppnå maximal nyttjandegrad av ditt säljteam och dina servicetekniker med hjälp av ruttplanering

  PTV xServer hjälper dig att planera ideala intervaller för möten och arbetsorder för att planera effektiva rutter för dina fältmedarbetare. Med bättre planering minskar du tiden på vägarna i förmån för tid med kunder.

 • Integrera våra systemkomponenter för säljområden och arbetsorder i ditt befintliga system

  PTV xServer baseras på expertis från fyra decennier av transportplanering med vårt moderna utvecklingsverktyg (SDK). Våra intelligenta algoritmer låter dig planera besök och säljområden för att optimalt använda ditt säljteam och dina servicetekniker. Vi ger dig alla funktioner som programmeringsgränssnitt eller API:er och du enkelt integrera de funktioner du önskar i din befintliga IT-miljö. Du kan t.ex. integrera de komponenter du behöver till ditt CRM-system. Använd din egen värdserver för en lokal installation eller använd vår behändiga cloud-lösning.

  TESTA GRATIS     KONTAKTA OSS

Behöver du en komplett lösning istället för flexibla programkomponenter?

 • Är du mer intresserad av en komplett lösning för planering av säljområden och fälttekniker? Då borde du kolla på vår lösning PTV Map&Market. PTV Map&Market hjälper dig att bestämma ideala platser och säljområden med planering av optimala besök.