• Intelligenta algoritmer för att lösa komplexa optimeringsproblem inom logistik & transport

  En situation med ett fordon och fem stopp kan verka lätt men det innebär 120 olika möjliga utfall. Komplexiteten av optimeringen ökar drastiskt ju mer fordon och stopp som läggs till, med fordonsegenskaper, tidsfönster och andra hänsynstaganden så krävs ytterligare planering. PTV xServer erbjuder intelligenta metoder och algoritmer för att hjälpa dig att effektivt lösa de mest komplexa logistikutmaningarna.

  TESTA GRATIS     KONTAKTA OSS

Ruttoptimering och planering i korthet

 • Sekvensplanering av rutter
 • Beräkna den effektivaste ordersekvensen. PTV xServer hittar möjligheter för högre transporteffektivitet.

 • Restriktioner
 • Ta hänsyn till trafikinformation och begränsningar så som tidskrav för leveransfönster och krav på direktleverans.

 • Lastplanering
 • Beräkna hur du ska lasta fordonen för att spara tid vid av- och pålastning.

 • Transportplanering i realtid
 • Om olyckor, sista-minuten order eller avbokningar inträffar kan du manuellt planera om.

  ikon_beräkna-rutter

 • Ankomsttid
 • Beräkna den exakta leveranstiden och beräkna enkelt om ifall försening uppstår.

  ikon_leveranstider

 • Optimera hela din logistikkedja, från planering till leverans

  PTV xServer täcker alla steg i ruttoptimeringen och planeringen, det bestämmer den ideala sekvensordningen samt beräknar de optimala rutterna. Har du räknat på öppettiderna av lastramperna eller har du prioriterat vissa order? När du har specificerat dessa förhållanden och alla dina inställningar i system så tas det med i beräkningen av dina rutter. Trafikinformation i realtid innebär att du kan reagera på de rådande trafikförhållandena och GPS-data förenklar bevakningen av din fordonsflotta. För dig innebär det att du kan öka effektiviteten på hela din logistikkedja och använda din fordonsflotta maximalt. 

 • Försäkra dig om optimalt resursutnyttjande

  Med PTV xServer kan du maximera beläggningsgraden av din fordonsflotta och optimera lastplaneringen av dina fordon. PTV xServer hjälper dig att kombinera av- och pålastning på ett smart sätt med maximalt utnyttjande av lastutrymmet och med en jämn resursfördelning. Detta ökar lönsamheten för varje resa och därmed alla dina logistikprocesser.

 • Integrera våra komponenter för planering och optimering av fordonsflottan sömlöst till ditt befintliga system

  PTV xServer är byggt på kunskap från fyra decennier av transportplanering och är sammansatt i form av ett modernt utvecklingsverktyg (SDK). Flexibla programmeringsgränssnitt (API:er) möjliggör sömlös integration av specifika funktioner till ditt eget system.

  TESTA GRATIS KONTAKTA OSS

Komplett lösning istället för flexibla systemkomponenter?

 • Är du mer intresserad av en komplett lösning för planering av en fordonsflotta? Då borde du kolla in vår lösning PTV Route Optimiser. PTV Route Optimiser låter dig ruttoptimera enkelt och effektivt samtidigt som du nyttjar din resurser optimalt.