PTV xServers “Business Connector” är en koppling till SAP© som garanterar en snabb och enkel integration för ruttplanering och hantering av arbetsorder med hjälp av API:er till ditt SAP system.

 • Den skräddarsydda “Business connector”:n från vår partner Abat låter dig integrera de gränssnitt du önskar till ditt SAP-system på ett enkelt och snabbt sätt. Dina fördelar: Genom att använda Business Connector kan du drastiskt minska utvecklingskostnader. Kontakta oss för mer information. Vår partner Abat svarar gärna på dina frågor och bistår dig med integrering av gränssnitten.

  PTV Partner Management

Boka enkelt trygga parkeringsplatser för dina förare helt gratis när du ruttplanerar

 • Truck Parking Europe är Europas främsta community för lastbilsförare med över 1,000,000 användare och information kring 33,000 lastbilsplatser över hela Europa. Hitta parkeringsplatser som uppfyller dina krav. Planera raster utifrån körtider och vilotider samt boka lämpliga och gratis parkeringsplatser när du planerar din rutt.

  Mer information om Truck Parking Europe

Använd vår professionella och detaljerade navigationslösning för fordonsflottor

 • Med PTV Navigator kan sina chaufförer nå dina destinationer snabbare och säkert, PTV Navigator är vår navigationslösning för professionella användare. Lösningen kan användas på alla vanliga mobila enheter som en fristående lösning eller integrerat i ditt företags egen lösning för hantering av flottor eller kundhantering. Överför dina rutter som planerat centralt till PTV Navigator och använd gränssnittet för navigering föra att ge dina förare den bästa rutten.

  Mer information om PTV Navigator

Förbättra effektiviteten, pålitligheten och transparensen utmed hela logistikkedjan genom att exakt beräkna den förväntade leveranstiden

 • Trafikstockning och andra störning innebär ofta att planering inte kan följas. Vår realtidskomponent PTV Drive&Arrive ger dig precis information om den förväntade leveranstiden (Estimated Time of Arrival, ETA). Vi har utvecklat en unik och intelligent algoritm som tar hänsyn till alla relevanta faktorer. TomToms trafikinformation i realtid med prognoser om trafiksituation, trafikstockningar på dina planerade rutter, lastbilsspecifika hydrografer och egenskaper. Dela automatiskt aktuell information om din leveranstid med dina kunder och därmed kan du öka din kundnöjdhet samt optimera din leveranskedja.

  Mer information om PTV Drive&Arrive