API för utsläppsberäkning

Vad är fördelarna med utsläppsberäkning och rapportering?

 • Från dieselskandalen till Paris-överenskommelsen så har de senaste åren präglats av mer offentlig granskning gällande utsläppskontroll. Vad innebär detta för logistikbranschen? Det innebär mer restriktiva regler för transport, speciellt gällande utsläpp av kväve och kolpartiklar. Att minska bränslekonsumtion genom optimering av fordonens rutter och minskad körsträcka är en given del i att minska dina fordons utsläpp. Dessutom kan vi förvänta oss att mer och mer länder stiftar lagar kring obligatoriska utsläppsrapporter för att systematiskt mäta och övervaka alla utsläpp. När det blir en verklighet för dig är det avgörande att kunna korrekt beräkna och rapportera alla utsläpp, speciellt C02 och kväve för att ditt företag ska överleva i framtiden.

 • Anledningar för att använda PTV xServers API för utsläppsberäkning

  PTV xServers API för utsläppsberäkning är en systemkomponent för utvecklare, finns som en cloudbaserad webbtjänst eller en lokalt installerad lösning. Tack vare sitt standardiserade gränssnitt kan du enkelt integrera komponenterna till din befintliga systemarkitektur. Beräkningen tar hänsyn till ett stort spann av relevanta faktorer så som faktiskt avstånd, lastbilsegenskaper, fordonsklasser, bränslekonsumtion, lastmängd och andra viktiga förhållanden som sluttning på rutten. Den beräknar dina fordons miljöavtryck utifrån relevanta standarder som HBEFA eller CEN och ger dig en detaljerad och exakt överblick av dina utsläpp. På detta sätt kan du försäkra dig om att du följer rådande lagstiftningar och vara förberedd för striktare framtida regler. Dessutom ökar hela tiden behovet av CO2-neutrala produkter och tjänster. Genom att använda PTV xServer API:et för att beräkna utsläpp kan du nå denna attraktiva och nya marknad för att erbjuder grön logistik till miljömedvetna kunder.

Egenskaper

 • Detaljerad information om användning och utsläpp

  Använd PTV xServers API för utsläppsberäkning för att få detaljerad information om energianvändning, CO2-, metan- och kväveutsläpp.

 • Beräkna utsläpp utifrån alla relevanta standarder

   

  • Beräkna CEN baserat på värden från 2011/2012.
  • Den franska C02-förordningen nr 2011-1336, Artikel L.1431-3:2011.
  • Utsläppsberäkning baserat på “Australian National Greenhouse Accounts (NGA)” utifrån Juli 2011 och December 2015.
  • Utsläppsberäkning baserat på utsläppsfaktorer från departementet för miljö, mat och landsbygd i Storbritannien, 2014 (UK DEFRA).
  • Utsläppsberäkning baserat på handboken för utsläppsfaktorer för vägtransport (HBEFA), version 2.1, 3.1 och 3.2.
  • Utsläppsberäkning baserat på datorprogram för att beräkna utsläpp från vägtransport (COPERT) Australien system version 1.2.

  TESTA GRATIS    KONTAKTA OSS

 • Dokumentation för API:et för utsläppsberäkning

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 är framtiden för PTV xServer då det är designat i ett helt nytt ramverk. Det är enklare att förstå som programmerare och du kommer dra fördel av ökad flexibilitet och konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer till er befintliga systemlösning, är i processen att göra det eller planerar en framtida integration så borde du läsa mer om API Version 2