API för Drive&Arrive med PTV xServer

Knyt ihop transportleden med en pålitlig leveranstidsberäkning

 • Beräkna förväntade leveranstider för dina fordon utifrån alla besökspunkter. De förväntade leveranstiderna underlättar för alla parter i transportledet (speditören, åkaren, ansvarig för lastplatsen). Det innebär att alla är uppdaterade gällande förseningar och förväntade ankomsttider. Alla berörda parter kan därmed hantera förseningar, planera om resurserna och minska väntetider. Resultatet blir en förbättrad effektivitet för alla, den som är ansvarig för lastutrymmet kan planera beroende på inkommande transporter och därför säkerställa en effektiv och balanserad användning av resurser. Åkaren kan minska långa och onödiga väntetider vid lastramper. Speditören kan undvika förseningsböter samtidigt som leveranskvalitén ökar.

 • Förstärk dina transportled och din transportkvalitet med API:et PTV Drive&Arrive

  API:et PTV Drive&Arrive beräknar den förväntade leveranstiden baserat på ruttinformation som t.ex. kan finnas i ditt TMS och som kombineras med fordonets faktiska position. Den faktiska positionen kan t.ex. hämtas med PTV Drive App som finns för både Android och iOs. Dessutom kan API:et för Drive&Arrive dela uppgifterna om nuvarande position samt förväntad ankomst till alla i transportledet. Denna lösning finns tillgänglig som en del av PTV xServer utvecklingsverktyg (SDK) och PTV Drive&Arrive API:et kan integreras i de flesta transport-,fordons- eller områdeshanteringssystem på ett enkelt och snabbt sätt.

  Läs mer om PTV Drive&Arrive

Fördelar

  • Pålitlig leveranstidsberäkning

   PTV Drive&Arrive beräknar den förväntade leveranstiden för en rutt baserat på positionsdata, trafikinformation samt alla relevanta fordonsegenskaper och egenskaper-

  • All information på ett ställe

   PTV Drive&Arrive samlar all positionsinformation från PTV Driver appen och andra liknande telematiklösningar för att göra det tillgängligt för alla i transportledet.

  • Enkel och snabb integration

   PTV Drive&Arrive finns som ett REST JSON API som kan integreras till din befintliga lösning för att få funktioner för förväntade leveranstider.