API för planering av fältpersonal med PTV xServer

 • Öka produktiviteten hos ditt säljteam och dina servicetekniker genom optimal planering av platser, områden och besök

  TESTA GRATIS     API DOKUMENTATION

Varför är det nödvändigt med planering av fältpersonal?

 • Bestäm den optimala platser för nyetablering av kontor, depåer eller avdelning. Skapa kluster för sälj- och distributionsområden som ökar effektiviteten. Planera kundbesök för att minimera körtider. Med många olika möjliga scenarion blir optimeringen svårlöslig. PTV xServer hjälper dig att balansera olika faktorer för att hitta den optimala lösningen.

  PTV xServers API för planering av fältpersonal är en systemkomponent för utvecklare, finns som en cloudbaserad webbtjänst eller en lokalt installerad lösning. Tack vare sitt standardiserade gränssnitt kan du enkelt integrera komponenterna till din befintliga systemarkitektur för personalplanering.

Egenskaper

  • Säkerställ att fältpersonalen spenderar mest tid med era kunder

   Skapa en planering av besök med hänsyn till alla relevanta begränsningar, kundförfrågningar och besöksfrekvens. Beräkna exakta dagliga och veckobaserade scheman samt optimera för att minska dina medarbetares tid på vägen.

  • Planera optimala platser

   Planera depåer, avdelningar och kontor som är optimalt planerade utifrån där dina kunder finns eller bestäm tillgängligheten baserat på spatiala och temporala distanser runt din befintliga plats.

 • Få ut det mesta av ditt säljteam med smartare områdesplanering

  PTV xServers API för planering av fältpersonal beräknar den optimala mängden och fördelningen av säljområden åt dig. Beräkningen innefattar säljpotential, omsättning, antalet kunder och dina medarbetares arbetsbörda varpå du får förslag på balanserade säljområden. Dessutom låter API:et dig inkludera kriterier så som befintliga kundrelationer, områdesstorlek och bostadsområden i din resursplanering. Även naturliga barriärer som berg, sjöar, floder utan broar eller adekvata vägförbindelser kan inkluderas i planeringen av vägval.

 • Dokumentation för API:et för planering av fältpersonal

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 är framtiden för PTV xServer då det är designat i ett helt nytt ramverk. Det är enklare att förstå som programmerare och du kommer dra fördel av ökad flexibilitet och konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer till er befintliga systemlösning, är i processen att göra det eller planerar en framtida integration så borde du läsa mer om API Version 2