Ruttoptimering med PTV xServer API för Ruttoptimering

 • Planera, fördela och optimera rutter för lastbilar och försäkra dig om optimalt nyttjande av din fordonsflotta

  TESTA GRATIS      API DOKUMENTATION

Varför bör du använda ett system för att fördela och optimera fordonsanvändning?

 • Ruttoptimering är en komplex utmaning, t.ex. om du vill planera den optimala rutten för en förare som ska leverera fem order under en runda. Även ett så pass enkelt scenario ger 120 olika möjliga rutter. Med fler fordon och stopp samt andra relevanta faktorer som fordonsegenskaper, trafikmönster och tidsbegränsningar blir ruttoptimeringen avsevärt mycket mer komplex att lösa. System för ruttoptimering hjälper dig att hitta de optimala rutterna på ett enklare sätt och att planera upphämtning samt leveranser på ett enklare sätt för optimal användning av din fordonsflotta.

 • Anledningar för att använda fördelningsplanering och optimering via API med PTV xServer

  PTV xServer är globalt marknadsledande inom dynamisk ruttoptimering. Inget annat verktyg levererar optimala rutter som tar hänsyn till både rusningstider och vägarbeten. Vår systemlösning för ruttoptimering är baserat på gedigen erfarenhet och kunskap från fyra decennier inom transport- och logistikplanering.

  Oberoende av hur komplexa dina optimeringsutmaningar är kan vårt API för optimering och planering för fordonsflottor lösa det. API:et finns som en cloudbaserad webbtjänst eller som en lokalt installerad lösning. Tack vare sitt standardiserade gränssnitt kan du enkelt integrera komponenterna till din befintliga systemarkitektur. .

  • Planera och optimera rutter för fordonsflottor oavsett antalet fordon

   API:et för ruttoptimering beräknar utifrån alla fordon, dragbilar och släp som du har tillgängliga för att hitta den optimala kombinationen för din optimerade ruttplan.

  • Inkludera tidsbegränsningar i ruttoptimeringen

   Inkludera lagstadgade eller eget valda regler för raster eller vilotider i din ruttoptimeringsprocess. Du kan dessutom lägga till tidsbegränsningar så som öppettider för depåer eller lastramper.

  • Bestäm dina personliga mål med optimeringen

   Vill du minimera fordonsanvändningen? Fördela en jämn arbetsbörda för dina förare? Oavsett vad ditt mål är kan API:et för ruttoptimering beräkna det optimala resultatet utifrån din målsättning.

  • Ta hänsyn till trafikmönster och pågående vägbyggen

   PTV xServer är globalt marknadsledande för dynamisk ruttoptimering. Detta innebär att systemet redan i planeringsstadiet tar hänsyn till rusningstider och pågående byggnationer.

  • Flexibilitet att lägga till sista-minuten order till dina befintliga rutter

   Vill du lägga till en ny order på kort varsel till en befintlig rutt? Inga problem, lägg enkelt till nya stopp och få en utökad sekvens av stopp. Om en olycka eller förändring hos kunden uppstår kan du enkelt göra förändringar och samtidigt säkerställa att du har en optimal rutt.

  • Beräkna med relevanta fordonsegenskaper

   Specificera dina fordons egenskaper (storlek, längd, vikt, lastkapacitet, special last och hastighetsprofiler). API:et ger dig de optimala rutterna som tar hänsyn till alla fordonsspecifika egenskaper samt åtkomstbegränsningar i storstäder och vägavgifter.

 • Dokumentation för API:et för ruttoptimering

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 är framtiden för PTV xServer då det är designat i ett helt nytt ramverk. Det är enklare att förstå som programmerare och du kommer dra fördel av ökad flexibilitet och konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer till er befintliga systemlösning, är i processen att göra det eller planerar en framtida integration så borde du läsa mer om API Version 2