• Användningsområden

   • Hantering av masterdata i databasen och adressvalidering
   • Ruttplanering & ruttoptimering
   • Beräkning av transportkostnader
   • Leveranstidsberäkning
   • Fakturering
  • Fördelar

   • Snabb integration för geografiska och logistiska funktioner till SAP-system
   • Mindre utvecklingstid och omfattande kostnadsbesparingar
   • Maximal uppkoppling, både som lokal lösning och cloudlösning
   • Fullständig support och service (24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) över hela världen samt professionell rådgivning
   • Kompatibilitet mellan PTV xServer och SAP NeatWeaver-versioner och minimal risk gällande framtida tilläggstjänster

Hur fungerar PTV xServer Business Connector för SAP©?

 • PTV xServers Business Connector är utformat i två nivåer: ett utvecklingsverktyg och färdiga lösningar.

  Utvecklingsverktyget är grunden för de färdiga lösningar och finns som ett SAP SDK för ABAP-utveckling. Med andra ord, PTV xServer API:er konverteras till SAP ABAP genom att använda SAP NetWeavers miljö. API:et bygger på en modulbaserad design och kan enkelt arrangeras för geokodnings-, ruttplanerings- och optimeringsfunktioner så som adressvalidering, leveranstidsberäkning, kostnadsberäkningar och optimeringstjänster för fordonsflottor eller serviceplanering.

  De färdiga lösningarna hjälper dig att få en högpresterande ruttplaneringsmotor till ditt SAP ERP och SAP TM som dessutom är inbyggt i varje leverans- och processkedja.

 • Telematiktjänster

  Få en konkurrensfördel med hjälp av exakt kartdata.

  Ditt mervärde:

  • PTV Map&Guides kartmaterial som en utvecklingskomponent
  • Professionella navigeringsfunktioner för lastbilar
  • Standardiserad beräkning av förväntade leveranstider
 • Varför bör du använda PTV xServer Business Connector med SAP©?

  PTV xServers Business Connector är rätt lösning för dig om du vill:

  • Utöka din SAP-lösning med geografiska och logistiska funktioner samtidigt som du kan
  • Minska installations- och konfigurationstid,
  • Minska risken för problem och
  • Avsevärt minska uppstartskostnaderna.

  Att integrera xServer integrationskomponenter i SAP-miljöer som t.ex. SAP ERP och SAP TM är enkelt för en erfaren utvecklare och tar oftast en dag. Genom att använda Business Connector med SAP minskar riskerna för problem. Både installationer och konfiguration tar vanligtvis mindre än en dag, för så väl lokala som cloudbaserade lösningar. Detta innebär omfattande kostnadsbesparingar för dig.

  Dessutom får du som en del av ditt kontrakt tillgång till professionell rådgivning under integrationsprocess så väl som kontinuerligt underhåll. Vi finns här för dig oavsett när du behöver oss med vår världsomspännande support som är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.