API för Fordonsspårning med PTV xServer

Vad är fördelarna med att använda positionering?

 • Oavsett om du har en flotta av inhyrda fordon, hanterar personal ute på fältet, optimerar rutter eller övervakar högsäkerhetstransport ger GPS-positionering dig möjligheten att följa positionen för varje fordon i din flotta. På detta sätt kan du alltid hålla koll på dina fordon och din last.

 • Anledningar för att använda PTV xServers API för fordonsspårning

  PTV xServers API för fordonsspårning är en systemkomponent för utvecklare, finns som en cloudbaserad webbtjänst eller en lokalt installerad lösning. Tack vare sitt standardiserade gränssnitt kan du enkelt integrera komponenterna till din befintliga systemarkitektur. Fordonsspårning överför platsinformationen från GPS:en med en återkommande intervall till ett centralt system och visar detta på en digital karta. Detta innebär i praktiken att speditörer och trafikledare har informationen som de behöver och när de behöver den. Den ökade transparensen underlättar identifieringen av ineffektiv användning av fordonen.

  API:et för fordonspositionering har många användningsområden, så som:

  • Följa körbeteende och utförande
  • Få aviseringar om punktliga ankomster vid checkpoints så väl som avvikelser från den planerade rutten eller området (Läs också Geofencing)
  • Jämför planerade och körda rutter
  • Verifiera fakturor från underleverantörer och vägavgiftskostnader
  • Sök efter kunder, depåer eller bensinstationer i närheten
  • Nödlägesfunktioner samt händelsebaserade aviseringar om dina fordon rör sig utanför godkänd tidpunkt.

Egenskaper

  • Ställ in dina spårningsprofiler baserat på dina behov eller använd förinställda standardprofiler

   API:et för spårning av fordon låter dig ställa in spårningsprofiler baserat på dina behov. Vill du börja arbeta med API:et direkt utan att göra förändringar? Inga problem, vi erbjuder flera förinställda standardprofiler med anpassning för täta eller glesa signaler som är utvecklade för att passa de flesta vanliga användningsområdena direkt efter implementation.

  • Visa den nuvarande eller tidigare position för dina fordon

   API:et för fordonsspårning har olika spårningsfunktioner. Du kan visa enstaka punkter eller hela historiken för dina fordon. När du visar hela historiken kan du också visa riktning samt hastigheter.

 • Dokumentation för API:et för fordonsspårning

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 kommer släpps snart!