API för Trafikinformation med PTV xServer

 • Använd trafikinformation i realtid och historisk trafikdata för att undvika förseningar och optimera ruttplaneringen

  TESTA GRATIS     API DOKUMENTATION

Varför behöver du använda trafikinformation?

 • Vägarbeten, vägavstängningar och trafikstockning kan orsaka förseningar och leda till längre restider. Att undvika flaskhalsar är därför viktigt för att försäkra sig om optimal beräkning- och ruttplanering. Två typer av trafikinformation bör inkluderas i ruttplaneringen, trafikinformation i realtid och historisk. Historisk trafikinformation vilket också benämns som trafikmönster och innefattar trafikflöden med statiska hastighetsprofiler för specifika vägnätverk. Ett exempel: En väg har en hastighetsbegränsning på 80 km/h, dock är den verkliga genomsnittshastigheten på vardagar mellan 17 och 19 30 km/h. När förseningar frekvent uppstår på samma plats vid samma tidpunkter benämns detta som ett trafikmönster. Ruttplanering som inkluderar trafikmönster kan därför i förhand undvika förseningar genom att välja alternativ väg och minska behovet av akut omplanering. Trafikinformation i realtid ger information om trafikolyckor, vägavstängningar och plötsliga förseningar. Att inkludera trafikinformation i realtid i ruttplanering minimerar förseningar i restiden.

 • Anledningar för att använda API:et för trafikinformation med PTV xServer

  PTV xServers API för trafikinformation är en systemkomponent för utvecklare, finns som en cloudbaserad webbtjänst eller en lokalt installerad lösning. Tack vare sitt standardiserade gränssnitt kan du enkelt integrera komponenterna till din befintliga systemarkitektur. Komponenten behandlar både trafikinformation i realtid och historiska trafikmönster, informationen i realtid visas på skräddarsydda digitala kartor. Trafikmönster visas som hydrografer som visar flödet i förhållande till tid på dygnet. Detta innebär att du snabbt kan få en insyn i trafikmönstret och utifrån den kunskapen kan du planera alternativa rutter innan flaskhalsar uppstår. Är den alternativa rutten inte möjlig? Då räknas förseningen in i ditt ruttplan och den förväntade leveranstiden uppdateras.

  • Ta hänsyn till både trafikinformation i realtid och historisk trafikdata i din ruttplanering

   Historisk trafikinformation vilket också är känt som trafikmönster representerar den faktiskt körda hastigheten på ett vägsegment historiskt sätt. Trafikinformation i realtid innefattar de rådande vägbegränsningarna och olyckor så väl som planerade vägunderhåll eller framtida avstängningar.

  • Spara tid med automatiska uppdateringar

    PTV:s “Content Update Service (CUS)” uppdaterar automatiskt tilläggsdata som trafikinformation i realtid samt hanterar datan samt rensar bort överflödig data. Du kan välja både uppdateringsmetod samt uppdateringsfrekvens.

  • Visa trafikinformation med standardiserade eller skräddarsydda kartor

   Välj visningsläge för trafikinformationen på en personligt anpassad karta baserat på dina krav och din smak. Vill du börja använda API:et direkt utan att göra några förändringar? Inga problem, vi erbjuder även standardiserade kartprofiler som är noga utvecklade för att passa de flesta vanliga användningsområden och kan användas direkt.

 • Dokumentation för API:et för trafikinformation

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 är framtiden för PTV xServer då det är designat i ett helt nytt ramverk. Det är enklare att förstå som programmerare och du kommer dra fördel av ökad flexibilitet och konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer till er befintliga systemlösning, är i processen att göra det eller planerar en framtida integration så borde du läsa mer om API Version 2