API för beräkning av vägavgifter med PTV xServer

Varför bör du beräkna vägavgifter i förväg?

 • Då vägavgifter för vägar och tunnlar är vanligt i stora delar av Europa och Nordamerika innebär det att vägavgifter utgör en betydande del av transportkostnaden. Genom att minska vägavgiftskostnaden innebär det en minskning i transportkostnaden, exakta vägavgiftsberäkning är det första steget. Beräkna vägavgifter redan när du planerar rutter för lastbilar, jämför olika alternativ, undvik avgiftsbelagda vägar när det är lämpligt och försäkra dig om att dina lastbilar alltid tar den mest kostnadseffektiva rutten.

 • Anledningar för att använda PTV xServer API för att beräkna vägavgifter

  PTV xServers API för vägavgiftsberäkning är en utvecklingskomponent och finns som cloudbaserad webbtjänst eller en lokallösning. Genom sitt standardiserade gränssnitt kan komponenterna enkelt integreras i befintlig systemarkitektur. Komponenterna kan göra exakta beräkningar av relevanta vägavgifter när du planerar rutter för lastbilar. Vår databas innehåller precis och uppdaterad information om vägavgifter i Europa och Nordamerika. När framtida kostnadsökningar aviseras uppdateras vår databas för att framtida ruttplaneringar. PTV:s API för vägavgiftsberäkning balanserar kostnadsbesparingar för vägavgifter samt avståndsbesparingar för att hitta den optimala rutten för utifrån dina preferenser.

  • Exakta uträkningar av vägavgifter

   Beräkna precisa vägavgifter baserat på ditt fordons specifikationer. Förhandsberäkna alla vägavgifter för framtida rutter genom att ta hänsyn till kommande kostnadsökningar.

  • Utvärdera olika betalmetoder

   Vägavgifter varierar ofta beroende på betalmetoden (kontanter, kreditkort, elektronisk vägavgift). PTV:s API för vägavgifter beräknar utifrån den valda betalmetoden och räknar den exakta kostnaden utifrån det. .

  • Förstå när du bör undvika avgiftsbelagda vägar

   Använd PTV:s API för vägavgiftsberäkning för att upptäcka och om det är lämpligt, undvika avgiftsbelagda vägar i den beräknade rutten.

 • Dokumentation för API:et för vägavgiftsberäkning

  API Version 1 är vår etablerade lösning som är omfattande använt på marknaden. Har ditt företag varit kund ett tag och inte bytt till API:er nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API Version 1   

  Om du vill se integrationsexempel kan du läsa mer här: xServer API Version 1 Vy för exempelkod.

   

  API Version 2 är framtiden för PTV xServer då det är designat i ett helt nytt ramverk. Det är enklare att förstå som programmerare och du kommer dra fördel av ökad flexibilitet och konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer till er befintliga systemlösning, är i processen att göra det eller planerar en framtida integration så borde du läsa mer om API Version 2