Viktig information

  • Datacenter och kluster

   Datacenter
   PTV xServer internets tjänster finns i flera olika Microsoft Azure datacenter för att undvika potentiella fördröjningar orsakat av nätverksproblem eller belastning, speciellt gällande interkontinella serveranrop.

   Kluster
   Varje datacenter erbjuder en eller flera kluster. Det finns oftast tre olika kluster för varje karta som finns vid det specifika datacentret. Dessa tre kluster är “test”, “integration” och “produktion”. Det är därför PTV xServer internets systemstruktur erbjuder dig en arkitektur som är baserad på tre olika nivåer av miljöer.

   Instanser
   I varje kluster finns det två eller fler instanser av PTV xServer. En belastningsbalanserare delar de senast inkomna anropen mellan olika instanser och kan därför optimera prestandan.

  • Tillgängliga versioner av PTV xServers API:er

   API Version 1 är vår inarbetade lösning som är välanvänt på marknaden. Har ditt företag varit kunder ett tag och inte bytt API nyligen? Då är du förmodligen intresserad av dokumentationen för API version 1

   API Version 2 är framtiden för PTV xServer och är designat med ett helt nytt framework. Det är enkelt att förstå och som programmerar kan du dra nytta av förbättrad flexibilitet och mer konsekvent. Om ditt företag nyligen har integrerat PTV xServer med era befintliga lösningar, eller är påväg att integrera så bör du titta på dokumentation för API Version 2

  • URL-Struktur

   Styr valet av datacenter med URL
   För tillståndsspecifika xServer-uppgifter
   behöver du datacentrets url. Tillståndsspecifika uppgifter är funktioner med flera anrop som behöver utföras från samma datacenter. För PTV xServer internet är detta uppgiftsanrop (start/fetchCalculateTour) och alla xTour-anrop, detta för att xTour internt använder en distansmatris som också återanvänds vid flera anrop
   Om ditt system eller ”middleware” finns på en bestämd plats: Om din lösning finns i samma region (eller samma Azure datacenter) så rekommenderar vi att du specificerar URL för den regionen.

   Fördelar med allokerad URL
   Förbättrad svarstid för interaktiva klienter.
   Om en interaktiv klient anropar xServer internet direkt så styrs anropet till det xServer internet datacenter med bäst svarstid beroende på platsen av klienten. Typiska användningsområden som kräver korta svarstider är visualisering av kartor, automatisk ifyllning för geokodning och ”drag&drop”-ruttplanering.
   Domän-”sharding” för att kringgå begränsningar i webbläsaren. Användningen av allokerad url stödjer också så kallad ”Domain Sharding” med url-scheman xserver-(1-4)(-test).cloud.ptvgroup.com. Detta innebär att webbläsaren kan öppna flera kopplingar än vad som är tillåtet med en enskild domän. Detta används i praktiken för att kontrollera funktioner så som ”OpenLayers” eller ”Leaflet” för att ladda kartbitar from så många kopplingar som möjligt.
   Utökad tillgång. Även om ett helt xServer datacenter skulle krascha så kommer anropen att skicka till ett datacenter i en annan region.

  • Autentisering

   Det finns två olika typer av autentisering för att använda vårt API beroende på den teknik du använder.

   HTTP Basic Autentisering

   Att använda vår tjänst med POST-anrop via JSON eller SOAP kräver en basic autentiseringsrubrik. Autentisering: Basic <DINA_UPPGIFTER>

   API-Nyckel

   Genom att använda vår tjänst med RESTful-anrop kan din xServer Internet ”token” skickas som URL-parametern xtok.

   Exempel

   • xserver2.cloud.ptvgroup.com/services/rest/XMap/tile/13/4238/2790?xtok=<dintoken>
  • Arkitektur baserad på tre nivåer

   Testsystem
   Tillgängligt för alla användare av PTV xServer internet för att utföra test. Testmiljön används för att testa nya tillgängliga versioner eller för att funktionstesta ifall problem uppstår.

   Integrationssystem (only available for API Version 1)
   Du hittar alltid nya och officiellt godkända versioner av PTV xServer här. Du når integrationsmiljön genom att betala för PTV xServer internet. Det används för att utveckla lösningar. Undantaget själva uppdateringsfasen så är denna miljö identisk med produktionsmiljön.

   Produktionssystem
   Denna miljö innefattar PTV xServer internets tjänster för driftmiljön som används av slutanvändaren. PTV försäkrar att åtkomsten uppfylls enligt den SLA som medföljer vid köp.
   Om en ny version av PTV xServer är tillgänglig uppdateras dessa miljöer baserat på en cykel på 2-4 veckor.

  • Krav på kundens hårdvara och övriga systemkrav

   PTV xServer internet är en webbtjänst. Detta innebär att det krävs att kunden har en internetuppkoppling för att använda tjänsten. Givet att alla PTV xServer-tjänster är cloudbaserade finns det inga minimikrav på hårdvaran i form av minnen, processor eller dylikt för att använda systemet.

   Det finns inga restriktioner gällande operativsystem du kan använda så länge du kan använda http eller HTTPS (Portarna 80 och 443) via internet. PTV kommer inte publicera en fullständig lista av alla operativsystem som är kompatibla.

  • Service-adresser och struktur API Version 1

   Du behöver ändra xServer internet URL:en och subdomänen i enlighet med den cloudtjänst du vill använda. Alla subdomäner är baserade på ”wildcard”-certifikat *.cloud.ptvgroup.com är enbart tillgängliga via HTTPS. Dessutom består dessa subdomäner av tre delar som är separerade med bindessträck:

   1. Namnet på den relevanta PTV xServer-modulen (t.ex. xMap)
   2. Namnet på kartklustret (t.ex. eu-n)
   3. Den önskade systemmiljön (t.ex. test)

   Baserat på ovanstående förklaring byggs URL:en på följande sätt:

   https://<xservice>-<MapCluster>-<System>.cloud.ptvgroup.com/xservice/ws/Xservice

   Du får åtkomst till PTV xServers internet ”Europe City”-karta med följande URL-struktur:

   <service>-eu-n(-test).cloud.ptvgroup.com

   Med tjänser som xMapxLocatexRoutexMapMatch or xTourkan du lägga till -test för att skicka anrop till testsystemet istället.

   På grund av kompabilitetsskäl stödjs också tjänsterna benämnda somajaxmapsajaxfg och ajaxbg(1-4)och kan användas som ett alias för xMap. För att kringgå browserns begränsningar gällande domän ”sharding” använder du ajaxbg (1-4).

  • Adresser och struktur för API Version 2

   PTV xServer eller dess webbtjänster kan alla anropas med sina egna URL:er. Du behöver alltså ändra xServer internet-URL:en och dess subdomäner efter de cloudtjänster du vill använda. Alla subdomäner är baserade på ”wildcard”-certifikatet *.cloud.ptvgroup.com och är enbart tillgängliga via HTTPS.

   Du kan anropa PTV xServer internets ”Europe City”-karta med den följande URL-strukturen:

   Styrd URL-stuktur;

   • xserver2-<map>-(1-4)-(test).cloud.ptvgroup.com

   Datacentrets URL-struktur;

   • xserver2-<map>-<datacenter>-(test).cloud.ptvgroup.com