PTV Optima: Modellen bygger ledande verktyg för beslutsstöd och trafikprognoser i realtid

Tack vare PTV Optima kan trafikoperatörer vid trafikledningscentraler automatiskt ge nutida och framtida trafikinformation till sina team och trafikanter. För att uppnå detta kombinerar PTV Optima beprövad offline trafikmodellering med realtidsdata och algoritmer.

 • Är du ett steg före trängseln?

  Trafikprognoser I realtid

  Trafikhantering döljer komplexa utmaningar. Installera framtiden i din trafikledning och förlita dig på en lösning som reagerar på ditt nätverk. Övervaka hela ditt nätverk och få trafikprognoser för en period på upp till 60 minuter - även efter oväntade situationer.

  Pålitligt stöd för beslutsfattandet

  Skapa olika strategier för trafikledning med hjälp av skräddarsydda trafikindicier offline och testa dem i olika parallella simuleringar på nätet. Detta skapar förtroende för de formulerade åtgärderna och ger ditt team tillförlitlig planering i nödfall.

  Integrering i befintliga strukturer

  PTV Optima passar in i din befintliga IT-infrastruktur. Den kan anslutas till trafikledningscentral samt verktyg för trafikstyrning. Standardgränssnitt tillåter sömlös integrering i större mjukvarulösningar.

  Visa alla fördelar

REDAN BETRODDA AV
Jag uppskattar stabiliteten och effektiviteten av PTV Optima lösningen som ger tillförlitlig trafikinformation.

Dr. Fabrizio Arneodo
Manager IST Design & Development på 5T

Tack vare den öppna arkitekturen och intensiv träning vi har fått från PTV Group och dess dotter SISTeMa kan vi nu integrera nya datakällor och ytterligare oberoende leverantörer i vårt system.

Sorin Dumitrescu
Managing Director på ELSOL

Metoden för PTV Optima gör trafikledning proaktiv istället för att vara reakt

Luca Paone
Solution Director på PTV Group

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.