Precisa uppgifter är den bästa grunden för utmärkta transportmodeller. Använd våra skräddarsydda trafikdata, speciellt konstruerade för användning i PTVs mjukvaruprodukter. • Vad gör en utmärkt modell?

  Uppgifter färdiga att använda

  Undvik tids- och kostnadskrävande sökningar efter data i rätt format. Vi ger gärna dig råd om dataanvändning i PTV programmet.

  Få oberoende rådgivning

  Vi arbetar med alla större dataleverantörer över hela världen. Få oberoende rådgivning och fastställ de bästa uppgifterna för din region och din användning med vår hjälp.

  Uppdaterade

  Vi håller oss uppdaterade av nuvarande trender för din skull och kontrollerar vilka fördelar användningen av nya datakällor - som mobildata - kan erbjuda för transportplanering. Med vår kvalitetssäkring och förfining av processer kan dessa data integreras i din modell snabbt och enkelt.

  Visa alla fördelar

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.