Fotgängares individuella rörelser kan verka oförutsägbara och ligger därför till grund för beslut om beteendemodeller som kan modelleras och kartläggas.

REDAN BETRODDA AV
Kombinerat med PTV VISSIM kan PTV Viswalk distribuera multimodala funktioner och kartor som kan visa samspelet mellan fotgängare och fordon i detalj.

Henk Barmentlo
Vialis IT&M

Trafik- och fotgängarmodellering är inte ett spel. Det kräver ett högpresterande användargränssnitt som gör det möjligt att arbeta effektivt, med tillräcklig flexibilitet för att konfigurera komplex dynamik och beteendeparametrar. Det ger en rad av datautgångar med stor upplösning för analys av alternativ och prestanda. Det är vad jag hittade i VISSIM och Viswalk!

Jesús Antonio Díaz
Steer Davies Gleave

Tack vare det exakta komplementaritet av visualisering och statistik i PTV Viswalk kan simulering av fotgängare kartläggas i modellen in i minsta detalj för att hitta den bästa lösningen för trafikplanering.

Tobias Kretz
Chief Product Manager PTV Viswalk

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.