Vi lever i en värld
som rör sig.

Dagligen förflyttar sig människor och varor. Alla måste anlända punktligt och säkert med minsta möjliga ansträngning. Detta är en global utmaning som PTV kan hjälpa till att lösa.

 • Förflyttning av människor

  Hur kommer människor från A till B på det mest effektivaste sättet? PTVs teknologi stödjer modellering och simulering av trafiknät, scenarier och lösningar. Vår mjukvara hjälper trafik- och stadsplanerare i över 120 länder att organisera det optimala trafikflödet, öka trafiksäkerheten och säkerställa minimal påverkan på miljön. Runt om i världen hjälper vi mer än 2.500 städer fatta smarta beslut om deras framtid. Våra kraftfulla simuleringsverktyg tillåter också tillverkare och åkerier att testa ny teknik och trender i en virtuell miljö.

 • Förflyttning av varor

  Hur kan varor levereras till marknaden snabbt och effektivt? Våra intelligenta algoritmer hjälper företag inom logistiksektorn för att få ut mest av vägen - vare sig det handlar om ruttberäkning, ruttoptimering eller fältkraftsplanering. Realtidslösningar möjliggör den mest effektiva användningen av resurser samtidigt som det producerar ekonomiska resultat. Våra kunder sparar tid och pengar - även med en liten flotta kan våra ruttoptimeringsverktyg resultera i besparing upptill 7% - 15%!

Idag är många städer överbelastade. Människor och företag påverkas av ineffektiv trafik och transport medan trycket ökar på att spara tid och pengar.

 • 9 md

  Världens befolkning 2050

 • 70%

  Kommer att bo I städer

 • 80%

  Ordrar kommer att levereras från
  utlandet

Urbaniseringar och störningar

Globala megatrender såsom urbanisering och splittrade affärsmodeller förändrar vårt samhälle. Städer blir knytpunkter där olika intressen kolliderar. Städer bör vara lättillgängliga, beboeliga och hållbara – allt på samma gång. Digitaliseringen breder ut sig i snabb takt, vilket i sin tur leder till nya produkt- och tjänsteutbud. Tillsammans skapar det en stor utmaning som måste åtgärdas av politik, näringsliv och samhälle.

Efterfrågan på rörlighet ökar över hela världen. De tekniska framstegen av autonoma fordon och den ökande populariteten för delningsekonomi förändrar rörligheten dramatiskt så som vi känner den i dag.

Autonoma fordon

Autonoma fordon och drönare är inte längre fantasifoster. PTV Group kan redan simulera och förutsäga deras införlivande i det totala transportnätet. Elektrisk mobilitet är redan här och dess omvälvande natur kommer att leda till ett mer energieffektivt system.

Vi kan modellera och förutsäga fördelarna och utmaningarna som sådana innovationer kommer att medföra, och ge råd om de progressiva steg som krävs av städer, regeringar samt vagnparksägare, operatörer och tillverkare.

Vår teknik gör det möjligt för kunder att köra tester i en virtuell miljö innan fullständig tillämpning är möjlig.

Close text

Delningsekonomin

Ökningen av delningsekonomin har fullständigt upplöst befintliga produkter och tjänster inom rörlighet i stadsutrymmen. Nya peer-to-peer mobilitetstjänster har ifrågasatt taxi, leverans, privat och masstransitsetablering.

Vi arbetar med städer, regeringar, åkerier och tillverkare runt om i världen för att utvärdera effekterna av dessa trender på trafikvolymer, trafikmix och nya affärsmodeller som kommer att utvecklas som följd.

Close text
 • Framtidens rörlighet

  PTV Group stöder utvecklingen av lösningar inom Mobility as a Service (Maas) genom att tillhandahålla avancerad teknik för att analysera nya affärsmodeller och för att köra och driva mobilitetsplattformar. Med PTVs komponenter i hjärtat har mobilitetsplattformar och operativa system en konkurrensfördel.

Vi stödjer beslutsfattare och användare att ta de rätta stegen inför framtiden.

Som världsledande företag erbjuder vi programvara, data och rådgivning för att planera och optimera allt som förflyttar människor och varor, oavsett utmaning.

Därför är vi the mind of movement.

VÅRT NÄTVERK