PTV Studenter

 • Inspirera och uppmuntra dina elever!

  För professorer och föreläsare
  Undervisar du en hel klass mjukvarubaserad transportmodellering? Det är inga problem med PTV Vision Traffic Suite! Programvaran kan installeras på universitetsdatorlaboratorier där eleverna kan få tillgång till speciell klassrumsundervisning som omfattar exempel transport och trafikmodeller, handledning i självstudier och annan nyttig dokumentation. Inom det vetenskapliga nätverket kan du utbyta åsikter med kollegor samt lära dig det optimala sättet att använda PTV:s mjukvara vid undervisning och forskning.

  Mer om PTV:s vetenskapliga nätverk

 • Liva upp dina studier!

  För studenter
  Vill du kombinera teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet i mjukvaror? Vill du prova på mjukvarubaserad modellering? Då PTV har det perfekta erbjudandet för dig! Få våra speciella elevtillstånd till PTV VISUM och PTV VISSIM som kan laddas ner av studenter direkt från PTVs webbplats till sina egna datorer. Dessa typer av licenser är en bra utgångspunkt för dina första steg i PTV programvara då de kommer med begränsade huvudfunktioner och ett överskådligt nätverk. Och det bästa: Det är gratis!

  Få din studentlicens

 • Forska efter nya innovationer!

  För studenter som skriver uppsats
  Oavsett om du vill producera modeller för din uppsats eller doktorsavhandling, eller mer komplexa forskningsuppdrag för din tek. Mag. och fil. dr. kan PTV Group hjälpa dig med speciella arrangemang av en fullständig version av PTV Vision Traffics programvara.

  Ansök om en uppsatslicens

Att använda PTVs programvara har varit ett bra sätt att bekanta sig med principerna för transportmodellering under mina studier. Deras mjukvarupaket är mycket användarvänliga och kan användas för ett brett spektrum av forskningsprojekt. Som en del av min civilingenjörsutbildning vid Newcastle University, besökte vi PTVs huvudkontor i Karlsruhe där deras personal erbjöd utmärkta utbildningar som uppmuntrade mig att göra karriär inom transportplanering och trafikmodellering.

Tanja Grabowski
Konsult på AECOM

PTVs transportsverktyg har stöttat våra forskningsaktiviteter under de senaste tio åren. Det utgör ett effektivt verktyg för att utveckla nya applikationer för doktorander som underlättar deras forskningsresultat på ett tydligt, vetenskapligt och lätt visualiserat vis.

Andrés Monzón
Director de TRANSyT-Centro de Investigación del Transporte, Universidad Politecnia de Madrid

Universitetsforskning fyller en viktig funktion för oss. Vi är i nära kontakt med professorer genom vårt vetenskapliga nätverk och vår vetenskapsrådgivande kommitté.

Klaus Nökel
Innovationschef för PTV Group