Ruttplanering & optimering

Att planera och optimera rutter och fördelning fordon - det är dina dagliga uppgifter. Du ansvarar för att tillhandahålla en fordonsflotta för att kunna leverera till kunder, dotterbolag, återförsäljare eller andra platser och med att fördela kunder och uppgifter till lämpliga vägar och planera rutterna för enskilda fordon.

    • Planering och optimering kan snabbt bli mycket komplicerat om du behöver på grund av olika restriktioner och specifikationer, även du hanterar mycket få bilar. För optimal ruttberäkning bör relevanta data tas i beaktning såsom lastbil- och varubegränsningar, individuella fordonsprofiler samt transport- och tullavgift. När dina rutter utförs bör en professionell navigeringslösning för lastbilar användas för att se till att du eller din förare att når målet snabbt och säkert.

      Det spelar ingen roll om du planerar rutter för hand med stora vägkartor, färgade stift och med trådar knutna mellan de aktuella punkterna eller redan använder planeringsprogramvara: du är ständigt under tidspress och måste fokusera på och genomföra långa planerade rutter. Vad är mer typiska planeringsfel än överbelastade fordon eller missade leveranstider? Din prioritet är att rensa orderstocken så snabbt som möjligt, vilket lämnar dig med ingen tid över till andra arbetsuppgifter. En mjukvarulösning kan hjälpa dig att övervinna dessa utmaningar, undvika misstag och optimera rutter, antingen som en fristående lösning eller integreras i företagsövergripande lösningar för flott- och kundhantering.