Transportation Demand Modelling

Allt eftersom befolkning och stadsområden växer och nya paradigm som delad rörlighet och autonoma fordon flyttar från idé till verklighet blir framtidens transporter allt mer osäkra. Genom att veta var rutten tar dig kan du förbereda dig för oförutsedda.