• For en effektiv og optimeret planlægning

    Til særlige organisationer er PTV Route Optimiser det optimale ruteplanlægningssystem til planlægning af specifikke opgaver, som eksempelvis Trombosetjenester, som foretager blodprøvetagninger og analyser i hjemmene. Takket være fleksibiliteten i software er det muligt at tage højde for forskellige restriktioner og faktorer, som påvirker planlægningen.

    For patienter med en øget risiko for trombose, er trombosetjenester afgørende for at bestemme medicinplanen for den kommende periode. Udfordringen er, at hver medarbejder har sit faste arbejdsområde og/eller patientkreds. Han forlader ofte hjem og slutter ved laboratoriet, hvor rørene med det indsamlede blod analyseres. Med Route Optimiser er alle disse planlægningsrestriktioner inkluderet i beregningen af den optimale kørselsplanlægning.

    Route Optimiser gør mere end blot at optimere kørselsruten. Softwaren tager også højde for medarbejderens kvalifikationer og den tid, som kan variere fra patient til patient, og med holdbarheden af blodet. Kort sagt: Route Optimiser garanterer både en effektiv og optimeret trombosetjeneste.

  • ”Dagligt tager vi mellem 1.100 og 1.200 blodprøver. De skal fordeles over 30 logiske ruter. Dette ville ikke have været muligt uden PTV Route Optimiser”

    Læs her vores LabWest Case Study