Infrastructuur

Meer veiligheid op de weg

Meer weten over infrastructuur

Contact
  • Bedreigingen voor verkeerssystemen en hun gebruikers in verband met aanzienlijke economische schade en menselijk leed staan steeds meer in het middelpunt van de publieke belangstelling. In het bijzonder dreigingen in verband met de klimaatsverandering, grote ongevallen en extremisme.

    Wij werken aan oplossingen die het mogelijk maken om met name cruciale transportinfrastructuur te identificeren, bedreigingen te identificeren en hun effecten en risico's te beoordelen tegen de achtergrond van mogelijke beschermingsmaatregelen. Hier verbinden wij methodes en hulpmiddelen van verschillende kennisgebieden betreffende verkeer en PTV-softwareoplossingen met elkaar. Onze analyses spitsen zich ook toe op de verkeersstroom bij de civieltechnische werkzaamheden en individuele weggebruikers en zijn bedoeld om te zorgen voor een effectieve bescherming van de infrastructuur en haar gebruikers.

    Onze oplossingen laten de eigenaars en exploitanten van transportinfrastructuur zien welke netwerkonderdelen bijzonder cruciaal zijn en welke beschermingsmaatregelen geschikt zijn tegen de achtergrond van het globale economische belang.