Voetgangers en Fietsers

Te voet en op de fiets– actief op weg naar de emissievrije stad

Meer weten over de simulatie van voetgangers en fietsers?

Contact
  • De weg daarnaartoe lijkt nog lang maar iedereen kan een bijdrage leveren: met actieve mobiliteit zoals lopen of fietsen. “Als tegen 2020 in Nederland de helft van alle autoreizen van minder dan 5 kilometer naar fiets- of voetgangersverkeer zouden verschuiven, kan er 5,8 miljoen ton CO2 worden uitgespaard”, volgens de in 2010 opgestelde “Richtsnoeren voor klimaatbescherming in het stedelijke verkeer” van het Ministerie voor het milieu.

    Hoewel nog niet volledig is uitgelegd waarom mensen gaan lopen of fietsen, is het wel een uitgemaakte zaak dat een goede infrastructuur er een belangrijke voorwaarde voor is. Om hiervoor te zorgen moeten de administratie, planners en weggebruikers het potentieel voor actieve mobiliteit inzien: Preventie van files, lagere emissies en minder verkeerslawaai zijn slechts een aantal voordelen. Infrastructuurplanning voor gemotoriseerd verkeer wordt vaak verricht op basis van een vervoermodel. Voor niet-gemotoriseerde vormen van mobiliteit staat deze benadering nog in haar kinderschoenen.

    Bij onze onderzoeksactiviteiten ontwikkelen wij onze vervoermodellen om meer rekening te kunnen houden met de actieve mobiliteit in de modelgebaseerde verkeersplanning van de toekomst. Bovendien focussen wij op het ontwerpen en plannen van de effecten van de laatste mobiliteitsontwikkelingen zoals fietshuursystemen en ontwikkelen wij hulpmiddelen waarmee de voordelen van actieve mobiliteit voor steden kunnen worden beoordeeld.