Elektrische mobiliteit

Klimaatdoelstellingen kunnen alleen worden bereikt als wij focussen op milieuvriendelijke alternatieven voor conventionele ritten. Omdat het lage emissies heeft en stil is, is elektrische mobiliteit één van de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. Particuliere en commerciële voertuigen en hun toepassingsgebieden zullen radicale wijzigingen doormaken, net zoals heel ons mobiliteitsgedrag. Met gevolgen voor steden, verkeer en gebruikers.