• Planners staan onder toenemende tijdsdruk. De ritplanning voor morgen moet aan het eind van de dag klaar zijn, maar tegelijkertijd komen de in te plannen opdrachten steeds later binnen. Wat resteert, is hooguit een paar uur tijd om die opdrachten zo goed mogelijk te verdelen over de ritten. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en efficiëntie. Een ritplanningssysteem biedt uitkomst. 

  De plantijd is niet oneindig rekbaar. Aan het eind van de dag moeten vrachtauto’s en bestelbussen worden geladen voor de volgende dag. Daarnaast wordt de puzzel van planners steeds complexer door het groeiende aantal restricties, variërend van tijdvensters tot milieuzones en van voertuigprofielen tot de rij- en rusttijdenwetgeving. Veel hulp hoeven ze niet te verwachten: goede planners zijn steeds lastiger te vinden.

 • Te weinig tijd voor ritplanning

  Elke organisatie die blijft groeien en groeien, komt vroeg of laat bij een omslagpunt. Als een organisatie handmatig blijft plannen, lukt het na dat omslagpunt niet meer om binnen de beschikbare tijd een goede planning te realiseren. Planners hebben onvoldoende overzicht over het grote aantal opdrachten, zien bijbehorende restricties over het hoofd en hebben simpelweg te weinig tijd om die opdrachten over de ritten te verdelen. Het gevolg: de kosten gaan omhoog, terwijl afspraken en verplichtingen niet worden nagekomen.

  De oplossing: een automatisch ritplanningssysteem. Een planning die voorheen drie uur tijd vergde, is met een ritplanningssysteem al binnen een uurtje gereed. Met een ritplanningssysteem kunnen planners een groter deel van het totale rittenpakket voor hun rekening nemen. Of ze houden tijd over voor communicatie met klanten en chauffeurs of het zoeken naar retourvrachten.

 • Afspraak maken?

  Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij bespreken deze graag met u. Klik op onderstaande button om contact met ons op te nemen of bel direct naar +31 (0) 346 581 600.

  Plan afspraak

 • Voor groot én klein wagenpark

  Een ritplanningsysteem biedt volop overzicht. Niet alleen in de geschonden restricties, maar ook in de rijtijd, afstand en bezettingsgraad per rit. Dat overzicht biedt planners de mogelijkheid om het planvoorstel verder te verbeteren, bijvoorbeeld door extra opdrachten voor die halflege vrachtauto te zoeken. Beter gezegd: planners hoeven alleen nog maar te kijken naar de uitzonderingen: de opdrachten en ritten die niet optimaal zijn ingepland.

  Met name voor bedrijven met veel voertuigen en veel opdrachten per voertuig is een automatisch ritplanningssysteem een uitkomst. Een handmatige planning levert in die bedrijven simpelweg niet de kwaliteit die nodig is om klanten optimaal en tegelijkertijd efficiënt te bedienen. Maar ook bij bedrijven met een klein wagenpark betaalt de investering in een ritplanningssysteem zich snel terug. Simpelweg omdat planners minder plantijd nodig hebben.

 • Meer tijd voor klanten

  Met een ritplanningssysteem is het handmatig slepen van orders naar voertuigen niet meer nodig. Binnen een paar klikken beschikken uw planners over een efficiënte planning. Dat levert tijd op, die kan worden besteed aan de afstemming met klanten. Denk aan het proactief waarschuwen van klanten die door een file of pechgeval hun goederen te laat dreigen te ontvangen.

 • Meer tijd voor optimalisatie

  Planners weten als geen ander wat de grootste knelpunten in de operatie zijn. Elke dag opnieuw proberen ze oplossingen voor die terugkerende knelpunten te verzinnen. Tijd voor oplossingen is er nauwelijks. Die tijd creëert u met een ritplanningssysteem. Uw planners kunnen zich bezighouden met strategische en tactische vraagstukken. Welke ritten kunnen beter worden uitbesteed? Is het zinvol om te investeren in uitbreiding van de transportcapaciteit?

 • Oriënterende afspraak plannen?

  Benieuwd of een ritplanningssysteem bij uw organisatie past? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

  Contact opnemen