Microscopische verkeerssimulatie

Rijen, kolommen, tabellen, diagrammen – het zijn verschillende hulpmiddelen inzake transportplanning waarvan de invloed op een analytische manier en zonder dure simulaties kan worden geëvalueerd. Maar door de toenemende complexiteit van het weer te geven verkeer zijn de effecten van planningconcepten die uitsluitend zijn gebaseerd op samengestelde waarden moeilijk te analyseren en te begrijpen. In dit geval is een visuele representatie van het wegverkeer voor bepaalde beslissingen praktisch de enige optie om betrouwbare conclusies inzake de verkeerskwaliteit te kunnen trekken.