• Rozbudowa infrastruktury transportowej jest bardzo kosztowna i nie zawsze przyczynia się do ograniczenia zatłoczenia i zatorów, nie wspominając już o efektach ubocznych, takich jak hałas i wysoki poziom emisji. Choć trudno przewidywać zatory drogowe, a żadne dwie godziny szczytu nie są takie same, nasze rozwiązanie do zarządzania ruchem PTV Optima może uwolnić prawdziwy potencjał Twojego miasta. Dysponując wiarygodnymi prognozami, dokładnymi danymi czasu rzeczywistego oraz zaawansowanym wsparciem decyzyjnym, możesz wdrożyć najlepszą strategię dla swojej sieci drogowej. Zwiększ jakość życia w mieście poprzez zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym.

    • Łącz różne źródła danych, aby uzyskać szczegółową analizę bieżącej sytuacji na drogach.
    • Otrzymuj precyzyjne i kompleksowe prognozy dla całej sieci, łącznie z niemonitorowanymi drogami, na podstawie danych czasu rzeczywistego oraz dynamicznego modelu.
    • Oceniaj alternatywne scenariusze i ich skutki, aby podejmować najefektywniejsze środki zaradcze.
    • Ogranicz negatywny wpływ zdarzeń drogowych i zwiększ bezpieczeństwo na drodze poprzez zaawansowane, wczesne wykrywanie zdarzeń.

    Rozwiązanie PTV Optima, zainstalowane w wielu miastach Europy i Azji, to sprawdzone narzędzie, które maksymalizuje możliwości i zmienia Twoje miasto w smart city.