• Voor een effectieve en efficiënte planning

    Voor specifieke organisaties zoals trombosediensten is PTV Route Optimiser het optimale ritplanningssysteem. Dankzij de flexibiliteit in de software is het mogelijk om rekening te houden met uiteenlopende restricties en factoren die van invloed zijn op de planning.

    Voor patiënten met verhoogde kans op trombose zijn trombosediensten cruciaal om het medicatieschema voor de komende periode vast te stellen. Uitdaging is dat elke medewerker zijn vaste werkgebied en/of klantenkring heeft. Hij vertrekt vaak vanuit huis, maar eindigt op het laboratorium waar de buisjes met het afgenomen bloed worden geanalyseerd. Met Route Optimiser ST neemt al deze planningsrestricties mee in het berekenen van de optimale ritplanning.

    Route Optimiser ST doet meer. De software houdt rekening met de kwalificaties van de medewerkers, met de benodigde tijd die van patiënt tot patiënt kan verschillen en met de houdbaarheid van het bloed. Kortom: Route Optimiser ST staat garant voor zowel een efficiënte als effectieve trombosedienst.

  • “Dagelijks tussen de 1.100 en 1.200 prikmomenten verwerken tot zo’n 30 logische routes is niet mogelijk zonder de ondersteuning van PTV Route Optimiser ST”

    Lees hier de referentiecase van Labwest