Planowanie synchromodalne (transport towarowy)

Sprawny, niezawodny i zrównoważony transport – kluczem do osiągnięcia tego celu jest planowanie synchromodalne

 • Planowanie synchromodalne pozwala zoptymalizować procesy logistyczne z wykorzystaniem różnych środków transportu i całej sieci transportowej. Skorzystanie z odpowiedniego środka transportu we właściwym czasie sprawia, że dostawy stają się bardziej wydajne, niezawodne i zrównoważone.

  Zmiana środka transportu jest możliwa na każdym etapie łańcucha dostaw, co wymusza współpracę partnerów uczestniczących w procesie. Ponadto potrzebne są nowe procesy, dane cyfrowe i komponenty IT, w celu połączenia wszystkich uczestników sieci transportowej, umożliwiając im natychmiastową reakcję na zmiany, a tym samym wybór najlepszego środka transportu w danej sytuacji.

  Obsługujemy planowanie synchromodalne w pełnym zakresie – od platform z zasadami najlepszych praktyk, przez tworzenie sieci tematycznych, aż po programy informatyczne obsługujące wymianę danych cyfrowych i umożliwiające użycie zintegrowanych aplikacji do wyznaczania i planowania tras. Dodatkowo już wcześniej opracowaliśmy i przetestowaliśmy efektywne metody wyznaczania tras w oparciu o harmonogram oraz w ramach planowania intermodalnego.

  Obszary naszej działalności:

  • Koncepcje, modele i aplikacje do planowania synchromodalnego
  • Współpraca z partnerami i sieciami przy opracowywaniu koncepcji, modeli i aplikacji