TRIMODE czyli Europejski Model Transportu

 • PTV Group jest oficjalnym dostawcą oprogramowania do Europejskiego Modelu Transportu


  Informacje o projekcie

  • Klient: Komisja Europejska
  • Nazwa projektu: TRIMODE
  • Czas trwania: 43 miesiące (11/2015 – 2019)
  • Metoda: kompleksowy model transportu multimodalnego obejmujący cały ruch towarowy i pasażerski w Europie, w ramach rozwiązania PTV Visum

  Zadanie

  Zadanie polega na opracowaniu TRIMODE czyli kompleksowego modelu transportu multimodalnego obejmującego cały transport towarowy i pasażerski w Europie wraz z czynnikami ekonomicznymi wpływającymi na popyt na ten transport oraz jego energochłonnością i wpływem na środowisko. TRIMODE jest przewidziany jako skuteczny, całkowicie wykonalny i zintegrowany system modelowania w ramach rozwiązania PTV Visum, jako centralnego elementu tego modelu. Całkowity czas trwania projektu wynosi 43 miesiące.

  Udo Heidl, dyrektor ds. usług profesjonalnych dla oprogramowania drogowego w grupie PTV, komentuje zwycięstwo: „Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że możemy być częścią zespołu, który tworzy kolejny ogólnoeuropejski model transportu dla Komisji Europejskiej. To wspaniała okazja, aby zaprezentować możliwości oprogramowania z oferty PTV”. Sama Komisja nazywa rozwiązanie PTV „znanym, uznanym i przydatnym oprogramowaniem do tworzenia modelu i bazy danych”.


  Metodologia

  Oprócz doskonałej jakości proponowanej metodologii kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu zamówienia było szczegółowe wdrożenie i połączenie wszystkich pięciu elementów rozwiazania: sieci transportu prywatnego i ponadregionalnego transportu publicznego (w obu przypadkach razem z zaawansowanymi modułami wyboru trasy), modeli popytu na pasażerów i towar; modelu ekonomicznego; modelu energochłonności. Na podstawie systemu PTV Visum model TRIMODE obejmuje okres do roku 2050 z możliwością wydłużenia podczas użytkowania. Zostanie wykorzystany do prognozowania przepływów transportowych, posłuży za główne źródło danych potrzebnych do oceny strategii i polityki planowania, scenariuszy wzrostu liczby ludności i tempa rozwoju oraz schematów infrastrukturalnych.

  Uzasadnienie

  W skład konsorcjum TRIMODE działającego pod kierownictwem włoskiej firmy konsultingowej TRT Trasporti e Territorio wchodzi ośmiu partnerów z czterech europejskich państw. Dział usług profesjonalnych PTV odpowiada za najważniejsze zadania, takie jak rozwój sieci, pomoc i doradztwo w zakresie modelowania popytu oraz weryfikacja końcowej wersji modelu.

 • Chcesz korzystać z naszych profesjonalnych usług? A może po prostu chcesz się więcej dowiedzieć na ich temat?

  Skontaktuj się z nami