Edukacja i badania naukowe

Współpraca środowiska akademickiego z przemysłem może przynieść korzyści obu stronom. Projekty badawcze realizowane na uczelniach są często ważną siłą napędzającą rozwój nowatorskich koncepcji i nowych produktów, a przemysł może natomiast zaoferować uczniom i badaczom możliwość zastosowania ich badań w praktyce.