Logistyczne i geograficzne komponenty oprogramowania

Aby dostosować zakres swoich usług do wymagań Twojej firmy lub klienta, potrzebne są moduły, które można łatwo zintegrować z oprogramowaniem lub ze środowiskiem systemowym.